Договір публічної пропозиції Принт-а-тет
  користувач: Новий користувач / вихід
info@printatet.com

Договір публічної пропозиції (оферти)

Фізична особа підприємець «ГРИНЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ» (ТМ ПРИНТ-А-ТЕТ), в подальшому іменується Виконавець, з однієї сторони та Замовник, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Замовник- фізична чи юридична особа, що користується послугами Виконавця на умовах, визначених цим Договором.

Інтернет-магазин – сукупність інформації про продукцію (товари) та послуги ФОПВ «Гринчук І.І.», а також сервісних функцій, які розміщені на Web-сайті www.printatet.com.ua та надаються відвідувачам зазначеного сайту.

Он-лайн редактор індивідуальної поліграфії – он-лайн сервіс прийому замовлень на персоналізований друк поліграфічної продукції.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Договір укладається між Виконавцем та Замовником в момент оформлення замовлення на друк поліграфічної продукції. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цим Договором, при оформленні замовлення.

1.2 Договір, а також інформація про продукцію та послуги, представлені на сайті www.printatet.com.ua, є публічною офертою.

1.3 До відносин між Замовником та Виконавцем застосовуються положення Господарського Кодексу України про роздрібну купівлю-продаж, а також Закон України «Про захист прав споживачів» та інші правові акти, прийняті у відповідності з ними.

1.4 Виконавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору.

1.5 Цей Договір повинен розглядатися в тому вигляді, в якому він опублікований на сайті і повинен застосовуватися і тлумачитися відповідно до законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець надає можливість Замовнику (при умові реєстрації на веб-сайті) створити персоналізовану поліграфічну продукцію в он-лайн редакторі індивідуальної поліграфії в широкому асортименті дизайну та вибраному форматі, які представлені на веб-сайті www.printatet.com.ua, та замовити друк створеної поліграфічної продукції на умовах попередньої оплати.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Замовник бере на себе обов'язок здійснити попередню оплату за замовлення фотодруку двома способами:

  • Платіжною карткою VISA або MasterCard на веб-сайті;
  • Банківським переказом в будь-якому відділені банків на підставі рахунку-фактури, який формується при підтвердженні замовлення на фотодрук;
  • Шляхом внесення готівки в терміналах «Приватбанку».

3.2 Виконавець бере на себе обов'язок після одержання оплати протягом 2-5-ти робочих днів виготовити замовлену продукцію та передати її Замовнику.

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ

4.1 Ціна продукції, яка затверджена Наказом по підприємству ФОП «Гринчук І.І.» представлена на веб-сайті в розділі «Ціни».

4.2 Доставка продукції, замовленої в Інтернет-магазині здійснюється службами доставки: Меркурій та Нова пошта за рахунок Замовника

4.3 Доставка продукції може бути безкоштовною при умові вартості замовлення від 500 грн.

4.4 Фактом приймання продукції є підписана Замовником Видаткова накладна або дата фактичного отримання продукції в місці призначення (за умови доставки кур’єрськими службами).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1 У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2 Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3 Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2 Виконавець несе відповідальність за якість продукції. Якщо при прийманні продукції за якістю Замовник виявить суттєві недоліки, то він має право отримати від Виконавця взамін таку ж кількість продукції належної якості. Виконавець за наявності можливості усуває недоліки продукції за свій рахунок в термін не більше 3 робочих днів.

5.3 Замовник не вправі відмовитись від продукції належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначена продукція може бути використана виключно Замовником.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оформлення замовлення на веб-сайті Замовником.

6.2 Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується в момент повного виконання обов’язків сторонами Договору..

6.3 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ІНШЕ

7.1 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник – фізична особа дає згоду на обробку своїх персональних даних при реєстрації на веб-сайті з первинних джерел (паспортні дані, ідентифікаційний номер, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, дані щодо системи оподаткування фізичної особи-підприємця, дані щодо здійснення адреси/місця здійснення діяльності, банківські реквізити, номер засобу зв'язку, електронної адреси) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Цей Договір є відкритою публічною пропозицією укласти угоду на запропонованих умовах.

8.2 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності.

8.3 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

8.4 На вимогу Замовника цей Договір, в незмінному вигляді, укладається між сторонами в письмовій формі, шляхом надсилання на вказану Замовником поштову адресу листа з двома примірниками цього Договору, підписаними Виконавцем. Замовник, отримавши, підписавши та скріпивши печаткою (за наявності) обидва примірники цього Договору, повертає один оригінальний примірник Виконавцю у спосіб, аналогічний отриманню.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  • Фізична особа підприємець «ГРИНЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ» (ТМ ПРИНТ-А-ТЕТ)
  • Місцезнаходження: 02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 43, кв. 180
  • IBAN UA953052990000026001036210112 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
  • ІПН 3095221195
  • тел. 050-388-8-377
  • ______________ /Гринчук І.І./